Jak správně vybrat termostat

Jaké jsou základní úkoly, které má termostat splňovat?

Nejdůležitějším úkolem termostatu je optimální a uživatelem požadovaná regulace teploty vzduchu a podlahy ve vytápěné místnosti. Dalším podstatným úkolem je zabránit přetápění místností - tím se snižují tepelné ztráty a to má rozhodující vliv na provozní náklady.


Jaké základní faktory je třeba vzít v úvahu při výběru termostatu?

Termostaty jsou nabízeny s manuálním nastavením teploty nebo programovatelné - většinou s bohatým výběrem programů a funkcí. V každé z těchto skupin jsou verze pro instalaci na omítku anebo pod omítku.


Výběr mezi manuálním a programovatelným termostatem?

Musíme si odpovědět na otázku:

Záleží nám nejvíc na velmi snadné obsluze?

To splňuje manuální termostat s manuálním nastavením teploty.

Nebo nám záleží na úspoře 15 - 20 % nákladů na vytápění, na možnosti tvorby vlastního programu vytápění, možnosti úsporných snížení teplot v okamžiku, kdy není požadována komfortní teplota?

To garantuje programovatelný termostat.

Výběr manuálního termostatu znamená nižší nákupní cenu, omezené možnosti ovládání a vyšší provozní náklady na vytápění.

Výběr programovatelného termostatu znamená vyšší nákupní cenu, širokou škálu nastavení programování a úsporu nákladů na vytápění.


Výběr termostatu s ohledem na typ čidla teploty (prostor / podlaha)?

Každá instalace elektrického podlahového vytápění musí být regulována termostatem s podlahovým teplotním čidlem.

Pro zvýšení komfortu si lze nainstalovat termostat s prostorovým čidlem, které měří teplotu vzduchu, současně s podlahovým čidlem, které pak plní funkci strážce nastavené teploty podlahy a podlahu nesepne, pokud je v místnosti požadovaná teplota. Termostaty s čidlem teploty vzduchu nepoužívejte v těsné blízkosti dalšího zdroje tepla (např. radiátor, krb ...). Měření může být významně zkresleno.

Zjednodušeně lze říci, že v koupelně je ideální termostat ovládaný pouze podlahovým čidlem, zatímco v obytných místnostech je ideální duální termostat (s čidlem teploty vzduchu - prostoru a podlahy).

Všechny duální termostaty v naší nabídce lze nastavit na provoz pouze s podlahovým čidlem teploty.


Výběr nad nebo pod omítkové verze termostatu?

Většina termostatů nabízených na trhu je pod omítkové verze. Při jejich montáži je potřeba nainstalovat do stěny instalační pod omítkovou krabičku. Takové řešení má výhodu v architektonické čistotě, termostaty mají stejnou velikost jako klasické vypínače.

Termostaty na omítku se instalují přímo na zeď a jejich výběr je menší.


Výběr termostatu s ohledem na stupeň krytí IP (těsnost krytu)?

Tento parametr je důležitý při navrhování termostatů do různých místností. Ve vlhkých místnostech (např. v koupelně) instalujeme termostat s IP 21. V ostatních místnostech můžeme instalovat termostat s IP 20, IP 30.


Výběr termostatu s přihlédnutím k zatížení spínacího relé? (max. zatížení)

Maximální výkon topení, který lze přímo připojit k termostatu závisí na schopnosti maximálního zatížení kontaktů relé termostatu. Maximální zatížení kontaktů relé kvalitního termostatu pro řízení podlahového vytápění je většinou 16A (3600W).

Doporučuje se, aby reálné hodnoty zatížení relé byly min. o 10% nižší než nominální, protože tak bude termostat dostatečně chráněn proti nadměrnému a předčasnému opotřebení. Např. topná rohož plochy 8 m2 má celkový výkon 1360W plus 10% = 1496W. To znamená, že jištění 16A (3600W) je naprosto dostačující.

Překročí-li hodnota zatížení jmenovitou kapacitu relé, tak pro připojení topného systému použijeme dodatečné spínací relé s hodnotou odpovídající výkonu topení (např. 20A). Takové spínací relé bývá umístěno v rozvaděčové skříni a termostat ovládá tento stykač.


Čemu je třeba věnovat pozornost při instalaci termostatu?

Termostat by měl být umístěn ve výšce cca 1,50 m nad podlahou.

Termostat s prostorovým čidlem teploty vzduchu nemůže být instalován v těsné blízkosti jiných zdrojů tepla (radiátor, krb ...) a na místech vystavených intenzivnímu slunečnímu záření anebo průvanu.

Podlahové čidlo teploty doporučujeme instalovat do speciální ochranné trubice OT PC. Tento způsob instalace umožňuje snadnou výměnu čidla např. při jeho poruše (na rozdíl od husího krku).

Podlahové čidlo se nesmí v žádném případě dotýkat topného kabelu, protože může dojít k výraznému zkreslení při měření.

Čidlo se proto instaluje cca 30 až 40 cm od zdi (do hloubky rohože) a přesně mezi pravidelné meandry kabelu.

V průběhu stavebních prací - např. rekonstrukci prostor nemůže být termostat nainstalován.

Již instalovaný termostat je nutné demontovat na celou dobu prací.

Prach a jiné nečistoty vzniklé při provádění stavebních prací mohou vést k poškození termostatu.


Potřebujete-li poradit, kdykoliv se na nás můžete s důvěrou obrátit:

technické info: +420 605 187 163

 

OGFlMmVl