Instalace topného kabelu na střechu, okap

Temperování a vyhřívání okapů, svodů a střech jako ochrana před ledem a sněhem.

1. Základní popis systému

2. Doporučení typu kabelu a topného výkonu pro střechu a okap

3. Ochrana ploché střechy nebo s minimálním sklonem

4. Ochrana šikmé střechy

5. Vyhřívání okapu a svodu

6. Doporučená regulace


Výhody systému:

  • zajištění zdraví osob pohybujících se podél střech
  • prodloužení životnosti okapů, svodů a střechy
  • ochrana fasády před provlhnutím
  • snížení zátěže plochých střech

1. Základní popis systému

Topný kabel zajišťuje temperování a vyhřívání okapu, svodu a střechy. Tak je zajištěno neustálé odtávání sněhu a odtok vody.

Úkolem systému je zabránit tvorbě sněhových a ledových převisů a zajistit "čistou" střechu za každých klimatických podmínek.


2. Doporučení topného kabelu a topného výkonu pro střechu a okap

Venkovní aplikace lze řešit pomocí dvou různých typů topného kabelu:

Topný kabel TV SHTL 20 (výkon 20 W/m) nebo TV SHTL 30 (výkon 30 W/m) - topné kabely s konstantním výkonem bez ohledu na okolní teplotě. S přihlédnutím k pořizovací ceně je použití těchto kabelů častější.

Samoregulační topný kabel ESLR - speciální topný kabel, který mění výkon v závislosti na okolní teplotě. Čím je teplota okolí nižší, tím vyšší je výkon kabelu a naopak, čím vyšší okolní teplota, tím nižší výkon samoregulačního topného kabelu. Díky této vlastnosti kabel velmi pružně reaguje na výkyvy počasí a přitom šetří provozní náklady.

Doporučení topného výkonu pro systémy temperování a vyhřívání okapů a střech:

Mírnější klimatická oblast:

  • plochá střecha, nebo střecha s mírným sklonem: 200 až 250 W/m2
  • šikmá střecha: topný kabel 20 W/m, samoregulační topný kabel 15 W/m
  • okap do průměru 150 mm, svod: topný kabel 30 - 40 W/m (dvojitě vedený klasický nebo samoregulační topný kabel)

Horská a náročná klimatická oblast:

  • plochá střecha, nebo střecha s mírným sklonem: 300 W/m2
  • šikmá střecha: topný kabel 30 W/m, samoregulační topný kabel 20 až 25 W/m
  • okap do průměru 150 mm, svod: topný kabel 40 - 60 W/m (dvojitě vedený klasický nebo samoregulační topný kabel)

3. Ochrana ploché střechy nebo s minimálním sklonem

Není nutné instalovat topný kabel na celou plochu střechy. Podle velikosti střechy postačí například instalace v pásech, případně v místech, kde je vyžadováno odtávání sněhu. Topný kabel se upíná do hliníkové montážní pásky MP ALU 25 nebo MP P. Rozteč topných kabelů (vzdálenost od sebe) by neměla být větší než 8 - 10 cm. Hliníková montážní páska se na střechu přilepí.

Je důležité myslet na odtok vody, pokud má střecha mírný sklon k odtokové vpusti, okapu nebo žlabu, musí být pomocí topného kabelu vyřešen odtok vody ze střechy tak, aby nenamrzala v místech odtoku.

Ukázky instalace na ochranu před sněhem na ploché střeše:

Ochrana ploché střechy před ledem a sněhem Ochrana ploché střechy před ledem a sněhem Temperování a vyhřívání okapu a žlabu Ochrana ploché střechy před ledem a sněhem


4. Ochrana šikmé střechy

Topný kabel instalujeme většinou po obvodu střechy v pásu vysokém cca 40 až 50 cm. Způsobuje postupné odtávání sněhu a odtok vody. Pozor: je nutné topným kabelem ošetřit také okap a svod, jinak by voda v nich namrzala.

Topný kabel se připení na střechu v trojůhelníkové rozteči, k uchycení lze využít například stávající sněhové zábrany, ocelové lanko, nebo montážní pásky - dle typu střechy.

Ukázka instalace na ochranu před sněhem na ploché střeše:

Ochrana šikmé střechy a vyhřívání okapů


5. Temperování a vyhřívání okapu a svodu

Topný kabel v okapu a svodu je nejdůležitější částí systému. Zaručuje bezproblémový odtok odtáté vody.

K uchycení kabelu v okapu slouží okapový úchyt OK U (instaluje se každých cca 60 - 80 cm)

K uchycení okapu ve svodu může do výšky cca 6 m sloužit distanční úchyt DI. Pro větší výšky je dobré použít plastový, nebo kovový řetěz nebo lanko LS. DI se upevňuje každých cca 60 až 80 cm délky kabelu.

Pozor: topné kabely v okapu nebo svodu se nesmějí dotýkat!

Ukázka instalace na temperování a vyhřívání okapů a svodu:

Vyhřívání okapu a svodu ochrana před ledem a sněhem


6. Doporučená regulace

Regualce venkovních systémů na ochranu okapů, střech a venkovních ploch před ledem, sněhem a náledím je jejich nedílnou součástí. Umožňuje efektivní funkci systému a výrazně šetří provozní náklady.

Regulaci lze rozdělit do dvou základních skupin:

AUTOMATICKÁ REGULACE - řídí venkovní systémy podle aktuální teploty a vlhkosti. To znamená, že sepne systém pouze v případě teplot blízkých nule a za současné sněhové srážky nebo tvorby náledí. Automatická regulace je ideální volbou pro vyhřívání okapů, střech a venkovních ploch na ochranu před ledem sněhem a náledím. Výrazně šetří provozní náklady a zaručuje přitom efektivní provoz.

TEPLOTNÍ REGULACE - lze ji použít také jako levnější variantu pro regulaci vyhřívání okapů, střech nebo venkovních ploch. Zde je však nutná vizuální kontrola zda sněží, nebo se tvoří náledí, protože regulace pracuje pouze s teplotním čidlem. Doporučujeme termostat TVR 290 nebo DTR-E-3102.

 

NGI5NDR