Instalace topného kabelu, topné rohože na venkovní plochu

Venkovní topné systémy temperují a vyhřívají příjezdové cesty, chodníky, venkovní schodiště a terasy.

1. Základní popis systému

2. Doporučení topného výkonu

3. Instalace pod zámkovou dlažbu - řez

4. Instalace do betonu asfalt - řez

5. Instalace pod asfalt - řez

6. Ukázka ochrany vjezdu do garáže

7. Ukázka ochrany venkovního schodiště

8. Tepelná izolace venkovních systémů


Výhody systému:

  • usnadnění zimní údržby
  • zajištění mobility osob a vozidel bez ohledu na počasí
  • ochrana zdraví osob
  • není nutné používat chemické ošetření, které zasoluje okolní půdu, snižuje životnost dlažby a betonu a je škodlivé pro psy a kočky
  • snadná instalace
  • nízké provozní náklady

1. Základní popis venkovního systému systému

Topné rohože jsou určeny převážně pro instalaci v pásech pod vjezdy nebo chodníky. Instalace topné rohože je velmi snadná, není nutné vytvářet kabelové smyčky. Lze ji položit do štěrku, betonu anebo flexibilního lepidla pod venkovní dlažbu.

Topné kabely jsou určeny spíše pro pokládku na větší venkovní plochy, parkoviště, příjezdy. Jejich pokládka je možná do do štěrku, betonu.

Pro zajištění správné funkce systému a minimalizaci provozních nákladů doporučujeme použít vhodnou regulaci. Ta může být v jednodušším provedení pouze s teplotním čidlem, v ideálním provedení však zcela automatická s teplotním a vlhkostním čidlem.


2. Doporučení topného výkonu

Na venkovní plochy je doporučen topný výkon 200 - 300 W/m2.

Nejvíce je požadovaný výkon ovlivněn lokalitou a výškou materiálu nad topným kabelem / rohoží, například:

  • v horské oblasti je vhodné volit výkon 300 W/m2
  • v mírnější lokalitě postačí 200- 250 W/m2
  • zámková dlažba tl. 10 cm vyžaduje 300 W/m2
  • betonová zálivka tl. 3 cm postačuje 200 - 250 W/m2

Obecné pravidlo je, že u venkovních systémů je vhodné volit spíše vyšší výkon, protože plocha bude rychleji zbavena sněhu a ledu a systém dříve vypne.


3. Instalace topné rohože nebo topného kabelu pod zámkovou dlažbu - řez

Topná rohož, kabel, pod zámkovou dlažbou

Topná rohož nebo topný kabel se pokladá do vrstvy jemnozrnného štěrku, písku, který nemá ostré hrany a nepoškodí izolaci kabelu. Obecně platí, že topná rohož nebo topný kabel se pokladá co nejblíže zámkové dlažby.

Topný kabel je nutné na rozdíl od topné rohože fixovat a vytvořit smyčky (cca 8 cm odstup kabelů mezi sebou). K tomu může sloužit montážní páska MP ALU, nebo běžná kari síť, ke které se kabel připevní spojkami.


4. Instalace topné rohože nebo topného kabelu do betonu - řez

Topná rohož nebo topný kabel v betonu

Topná rohož nebo topný kabel se pokladá do betonové vrstvy, kdy platí, že topná rohož nebo kabel se pokladá co nejblíže povrchu (cca v horní třetině). Proto je nejlépe nejprve vylít spodní část betonu, potom položit rohož nebo fixovat kabel a zalít zbylou část.

Topný kabel je nutné na rozdíl od topné rohože fixovat a vytvořit smyčky (cca 8 cm odstup kabelů mezi sebou). K tomu může sloužit montážní páska MP ALU, nebo běžná kari síť, ke které se kabel připevní spojkami.


5. Instalace topné rohože nebo topného kabelu pod asfalt - řez

Topná rohož nebo topný kabel pod asfaltem

Topná rohož nebo topný kabel se pokladá do vrstvy jemnozrnného štěrku, písku, který nemá ostré hrany a nepoškodí izolaci kabelu. To je nutné, protože teplota asfaltu při pokládce je příliš vysoká a poškodila by izolaci topného kabelu nebo rohože.

Topný kabel je nutné na rozdíl od topné rohože fixovat a vytvořit smyčky (cca 8 cm odstup kabelů mezi sebou). K tomu může sloužit montážní páska MP ALU, nebo běžná kari síť, ke které se kabel připevní spojkami.


6. Ukázka ochrany vjezdu do garáže

Ochrana vjezdu do garáže

Pro ochranu vjezdu do garáže je vhodné použít topnou rohož TV HMO, kterou položíme ve dvou pojezdových pásech pod kola automobilu. Je důležité myslet také na odtok vody z roztopeného sněhu, proto doporučujeme temperovat také odtokový kanálek, ve kterém by jinak voda namrzala. K tomuto účelu není nutné objednávat kabel zvlášť, pokud se nejedná o rozsáhlou aplikaci může se použít kabel z topné rohože, který se z ní "odplete".


7. Ukázka ochrany venkovního schodiště před námrazou a ledem

Ochrana venkovního schodiště

Na ochranu venkovního schodiště je ideální použít topnou rohož TV AFM, která je šířkou 30 cm uzpůsobena na pokládku na schodišťové stupně. Je možně použít také topný kabel SHTL 30 který se fixuje MP ALU páskou k betonu.

Topná rohož nebo topný kabel se zatáhne flexibilním lepidlem a položí se venkovní dlažba. To je další důvod, proč je topná rohož vhodnější - je tenká a spotřeba lepidla je mnohem menší než v případě použití topného kabelu.


8. Tepelná izolace venkovních systémů

V žádném případě nedoporučujeme použití jakékoliv tepelné izolace pod venkovní systémy s topnou rohoží nebo topným kabelem. Důvodem je fakt, že odizoluje povrch od geotermálního tepla a námraza tak vznikne velmi snadno a rychle při jakémkoliv ranním mrazíku anebo i při minimální sněhové srážce.

 

YjVhMjI3O